Separovaný zber

HARMONOGRAM
ODVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dňa plast papier sklo
20.1.2017 icon-check icon-check icon-check
17.2.2017 icon-check icon-check icon-check
31.3.2017 icon-check icon-check icon-check
28.4.2017 icon-check icon-check icon-check
26.5.2017 icon-check icon-check icon-check
23.6.2017 icon-check icon-check icon-check
21.7.2017
23.6.2017
29.9.2017
27.10.2017
24.11.2017
22.12.2017

 

Zber sa bude priebežne upresňovať vyhlásením v obecnom rozhlase.

Zber ostatného odpadu: elektrospotrebiče, batérie, textil, pneumatiky, kovy sa vykoná po nahlásení na Obecnom úrade

Triedenie komunálneho odpadu
Polichno © 2014