voľby do NRSR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (viď príloha).

Delegovanie za člena okrskovej komisie v Polichne je možné na mailovej adrese: polichno@polichno.sk

Link na stránku MV pre voľby do NRSR 2023 http://www.minv.sk/?nr23-vzory1

1. Rozhodnutie o vyhlásení volieb

2. Informácia pre voliča o práve voliť a o práve byť zvolený

3. Sken zápisnice okrskovej volebnej komisie v Polichne

Polichno © 2020 Frontier Theme