Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

oznámenie o počte obyvateľov obce Polichno

oznámenie o volebných obvodoch a počte poslancov

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

zapisovateľ pre voľby

mailová adresa pre voľby

volebný okrsok a volebná miestnosť

Updated: 24. augusta 2022 — 18:55
Polichno © 2020 Frontier Theme