Múzeum B.S.Timravy


Múzeum B.S.Timravy v Polichne bolo zriadené v roku 2006. Sídli v budove evanjelickej fary (národná kultúrna pamiatka) v Polichne. Múzeum je zaregistrované na MK SR ako muzeálne zariadenie. Expozícia je venovaná spisovateľke B.S.Timrave – národnej umelkyni, ktorá sa tu narodila a žila 42 rokov.logo bst krivka

Stále expozície:

  • Políchňanský kroj
  • Kraslice z Polichna
  • Prof. Juraj Čečetka (prvý profesor pedagogiky na Slovensku)
  • Drevené náhrobníky evanjelikov z Polichna

 

adresa: Polichno č.2, PSČ 985 13

správca múzea: Pavel Kyseľ

telefón: 0905 270 436

e-mail: kysel@polichno.sk

otvorené: po dohode so správcom múzea

 

 

 

Polichno © 2020 Frontier Theme