Petianovci

Evanjelický rod Petianovcov zanechal hlbokú brázdu v novodobých dejinách Novohradu a aj v samotnej obci Polichno, kde pôsobili ako farári dovedna 80 rokov. Ich dielo však prekročilo hranice prostredia a času, v ktorom žili. Položili základy skutočného osvietenia Slovákov, na ktorých mohli stavať také osobnosti, ako boli štúrovci a aj Pavel Slančík, farár v Polichne, otec spisovateľky B. S. Timravy a spoluzakladateľ Matice slovenskej.

Polichno © 2020 Frontier Theme