Pamätné roky a udalosti obce

1467

prvá písomná zmienka o obci

1554

turecký súpis daní

1624

obec prešla pod divínske panstvo (10.5.)

1630

prvá zmienka o ev.a.v. cirkvi v obci

1670

Matej Sartorius, prvý známy učiteľ v obci

1688

prvý drevený kostol

1700

najstaršia dochovaná cirkevná matrika

1710 / 1711

epidémia moru v obci

1770 / 1771

urbárska regulácia v Uhorsku

1771

písomne doložený urbár

1782 / 1785

vojenské mapovanie Jozefa II.

1827 / 1828

postavená evanjelická fara

1839

postavená ev.a.v. škola

1862

inštalácia organu

1863

zasadenie pamätných líp

1871

kúpa oltárneho obrazu

1872 (15.6.)

prvá komasacionálna naprávka (cirkev dostala pozemky)

1885 / 1887

druhá komasácia

1898

zničujúci ľadovec (27.6)

1919

obsadenie obce maďarskou armádou (3.6.)

1922

prvý zápis v školskej kronike
kúpa zvonov

1927

epidémia týfusu
vybudovanie hradskej do Tuhára
založenie Dobrovoľného hasičského zboru

1928

zavedenie vodovodu

1929

rekordná zima (14.1., -37°C)

1930

veľký požiar (zhorelo 6 stavísk)

1930

návšteva T.G.Masaryka, prvého Československého prezidenta (23.9.)

1934 / 1935

založenie Spolku evanjelickej mládeže

1935

prvý rozhlasový aparát

1937

založenie Civilnej protileteckej obrany (CPO)
založenie Jednoty baptistov

1938

mobilizácia (24.9.)

1942

autobusová linka (Abelová – Málinec)
zriadenie prvej telefónnej a telegrafnej stanice

1944

cirkevná kronika
začiatok elektrifikácie v obci

1945

oslobodenie obce Červenou armádou (28.1.)

1960

založenie Jednotného roľníckaho družstva (JRD)

1967

sto rokov od narodenia B.S.Timravy (2.10.)

1973

posledný rok vyučovania v škole

1997

130 rokov od narodenia B.S.Timravy (2.10.)
530 rokov od prvej písomnej zmienky o obci
prvá monografia o obci
vyhlásenie časti obce za pamiatkovú zónu

2000

internetová stránka (www.polichno.sk)

2001

druhá monografia o obci
CD-ROM o obci
ľadová kalamita

Polichno © 2020 Frontier Theme