súťaž o najlepší ovocný koláč

POZVÁNKA Milý matičiar, milá matičiarka! Aj tento rok sa chceme dôstojne rozlúčiť s letom, a preto budeme veľmi radi, keď prídeš medzi nás v sobotu 9. septembra 2023 o 14,00 hod. na Polichno. Nájdeš nás pri matičnom dome (v prípade nepriaznivého počasia v bývalej škole),  kde Ťa budeme očakávať s otvoreným náručím. Máme pre Teba jedinečnú možnosť prezentovať Tvoje cukrárske umenie […]

kniha „Petianovci v dejinách Novohradu“

*** Pre záujemcov je kniha k dispozícii na obecnom úrade v Polichne *** Názov: Petianovci v dejinách Novohradu Autori: Ing. Peter Fízeľ a PhDr. Jozef Drenko    Recenzent: PhDr. Marta Kamasová, PhDr. Ján Žilák, PhD. Jazyková úprava: PaedDr. Elena Melicherová Grafická úprava: Mišo šesták Rozsah: 96 strán Tlač: Neografia, a. s. Martin Vydavateľ: Obec Polichno Rok […]

Polichno © 2020 Frontier Theme