Voľba prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásilvoľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla […]

kniha „Petianovci v dejinách Novohradu“

*** Pre záujemcov je kniha k dispozícii na obecnom úrade v Polichne *** Názov: Petianovci v dejinách Novohradu Autori: Ing. Peter Fízeľ a PhDr. Jozef Drenko    Recenzent: PhDr. Marta Kamasová, PhDr. Ján Žilák, PhD. Jazyková úprava: PaedDr. Elena Melicherová Grafická úprava: Mišo Šesták Rozsah: 96 strán Tlač: Neografia, a. s. Martin Vydavateľ: Obec Polichno Rok […]

Polichno © 2020 Frontier Theme