kniha „Petianovci v dejinách Novohradu“

*** Pre záujemcov je kniha k dispozícii na obecnom úrade v Polichne *** Názov: Petianovci v dejinách Novohradu Autori: Ing. Peter Fízeľ a PhDr. Jozef Drenko    Recenzent: PhDr. Marta Kamasová, PhDr. Ján Žilák, PhD. Jazyková úprava: PaedDr. Elena Melicherová Grafická úprava: Mišo Šesták Rozsah: 96 strán Tlač: Neografia, a. s. Martin Vydavateľ: Obec Polichno Rok […]

Polichno © 2020 Frontier Theme