Pamätné lipy

Lipa pri ev. kostole Lipa za školou Lipa pri ev. kostole Lipa pri ev. kostole

V obci je 6ks líp malolistých (Tilia cordata). Pred kostolom (parcela č.2) a za obecnou školou – vysadené za účinkovania ev. farára Pavla Slančíka. Jedna v roku 1863 (na tisícročné výročie pokrstenia Slovanov, príchodu Cyrila a Metoda), ostatné zasadili na jar 1872, po dokončení obnovenia kostola. Celková plocha ochranného pásma, zodpovedajúca šírkam korún líp je 1842 m2. Poprsné obvody boli namerané od 60 po 320 cm, výšky 12-35 m, šírky korún od 6 do 25 m, vek minimálne 80 až vyše 150 rokov. Zdravotný stav stromov je dobrý, boli však do určitej miery poškodené pri poslednej ľadovej kalamite na začiatku roku 2001. Stromy pôsobia esteticky v okolí kostola, rodinného domu B.S.Timravy (kultúrna pamiatka). Lipa pred farou (najmladšia) má aj historický význam, pretože ju občania vysadili na počesť oslobodenia a ukončenia vojny.

Ľadová kalamita v roku 2001 Ľadová kalamita v roku 2001
Polichno © 2020 Frontier Theme