Cintorín

Cintorín leží na malom vŕšku nad obcou smerom na Tuhár. Vysadené sú tu orechy, smreky, lipy, agáty, pagaštan konský a je tu aj obrovská divá čerešňa. V zadu, v starom cintoríne, medzi mnohými farármi, ktorí pôsobili v Polichne, je pochovaný aj Pavel Slančík, otec B.S.Timravy.

Náhrobníky na ev. cintoríne nad obcou

Doskové, drevené zakončené oblúkom i rozkladím, s dekorom v podobe stromu života, hviezdic a roziet. Miestne práce z konca 19. a prvej polovice 20.storočia. Doskové (v súčasnosti už len niekoľko) zakončené oblúkom alebo ľaliovite rozoklané. Je tu malá márnica. Identifikáciu starších hrobov zo začiatku 19. storočia už zahladila zloba času. Prechádzajúc cintorínom zaznamenávame rodové mená: Adamík, Ambróš, Boldiš, Garaj, Gaško, Hanus, Hrnčiar, Karman, Kukla, Kúkeľ, Kováč, Koporec, Koska, Liska, Pavliš, Miháľ, Mravík, Slivka, Španiel, Števka, Turčan, Vestek, Vesteg,Vestig,…

Polichno © 2020 Frontier Theme