Základné údaje

Obec Polichno

je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec spravuje:

  • Obecný úrad
  • Obecnú knižnicu
  • Obecný cintorín

IČO: 00 316 334
DIČ: 202 125 09 57
BANKA: VUB Lučenec
ČÍSLO ÚČTU: SK 920200 000 000 00 197 29 352

ADRESA OBECNÉHO ÚRADU: Polichno č. 138, PSČ 985 13

Polohopis

štát: Slovenská republika
kraj: Banskobystrický
okres: Lučenec
historický región: Novohrad

Zemepisné súradnice

šírka: 48o24′ SZŠ
dĺžka: 19o31′ VZD

Nadmorská výška

stred obce: 600 m.n.m.
v chotári: 480-817 m.n.m.

Klimatické pomery

klíma: horská, mierne teplá
priemerné januárové teploty: -3oC až -6oC
priemerné júlové teploty: 16oC až 17,5oC
priemerné ročné zrážky: 650 až 700 mm

Vzdialenosti

Lučenec: 17 km
Halič: 9 km
Ábelová: 6 km
Tuhár: 6 km

Geomorfologické členenie

sústava: Alpsko – himalájska
podsústava: Karpaty
provincia: Západné Karpaty
subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty
oblasť: Slovenské stredohorie
celok: Ostrôžky

Polichno © 2020 Frontier Theme