Kontakty

Obecný úrad Polichno

Adresa

Polichno č.138
PSČ 985 13
okr. Lučenec

tel.: 047 / 4379533
polichno@polichno.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00

Starosta obce

Pavel KYSEĽ
Polichno č. 76

tel.: 047 / 4379533
mob.: 0905 270 436
kysel@polichno.sk

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Eleonóra Cibuľová (zástupca starostu obce)
Ján Havrla
Milan Kuchta
Katarína Schönová
Anna Žipajová

Komisia verejného záujmu

Anna Žipajová (predseda)
Mian Kuchta
Katarína Schönová

Komisia verejného poriadku

Ján Havrla (predseda)
Tibor Berky

Polichno © 2020 Frontier Theme