Kontakty

Obecný úrad Polichno

Adresa

Polichno č.138
PSČ 985 13
okr. Lučenec

tel.: 047 / 4379533
polichno@polichno.sk

Úradné hodiny

Pondelok8:00 – 15:00
Streda8:00 – 15:00
Piatok8:00 – 12:00

Starosta obce

Pavel KYSEĽ
Polichno č. 76

tel.: 047 / 4379533 mob.: 0905 270 436
kysel@polichno.sk

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

  • Eleonóra Cibuľová (zástupca starostu obce)
  • Marian Hrnčiar
  • Karin Krnáčová
  • Milan Kuchta
  • Ján Števka

Komisia verejného záujmu

Karin Krnáčová (predseda)
Marian Hrnčiar, Milan Kuchta

Komisia verejného poriadku

xxx

Poslanec poverený zvolávaním a vedením schôdze

Marian Hrnčiar

Polichno © 2020 Frontier Theme