Timravin náučný chodník

 

Timravin náučný chodník

 Projekt  – Turistický náučný chodník a cyklotrasa sme realizovali s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Chodník, respektíve jeho väčšinu, sme otvárali pred vyše tristo návštevníkmi pri tradičnom podujatí s názvom Timravina studnička 1. X.2016. Ostatné práce financované z projektu – dotácia BB SK a spolufinancovanie obce Polichno boli dokončené do 31.X.2016. Značenie širšieho cykloturistického okruhu do Ľuboreče a Dolnej Strehovej realizuje OOCR TNP. Zatiaľ je vyznačená cyklotrasa cez Lentvoru do Ľuboreče a značí sa spojnica od Ľuborečskej priehrady ponad  Strehovú cez Jelšovec smerom k Ipľu.

V rámci projektu sa na náučnom chodníku Timrava vytvorilo 14 informačných stanovíšť  – zastávok. Na 13 sú umiestnené po 3 informačné panely a 2 panely sú umiestnené pred obecným úradom a na zástavke autobusu.

Timravin náučný chodník začína pred rodným domom Timravy – teraz jej múzeom –  pokračuje po miestnej komunikácii k cintorínu. Od cintorína, pri ktorom sú základy starého dreveného kostolíka, chodník vedie po miestnej spevnenej ceste a ďalej po poľnej ceste popod Timravin vrch k  studničke Timrava.

Náučný chodník ďalej vedie k potoku v Hlbokom, ktorý rozdeľuje chotáre obcí Polichna a Lentvora, k polichňanskému a lentvorskému mlynu a odtiaľ sa po spevnenej poľnej ceste vracia späť do dediny Polichno. Tu vyúsťuje na miestnych komunikáciách s cieľom na námestíčku obce pred kultúrnym domom – obecným úradom. Jedno informačné stanovište je umiestnené mimo náučného chodníka pred obcou v smere od Lučenca.

Pri realizácii projektu OOCR TNP vyznačuje aj  odbočky na cyklotrasy k turistickým atraktivitám v obciach Lentvora, Ľuboreč,  Ábelová, Budiná, Tuhár – Ružinská priehrada. Pri realizácii projektu obec Polichno svojpomocne upravila a upravuje viaceré úseky ciest, lokality studničiek a prírodných zaujímavostí pri trase.

Polichno © 2020 Frontier Theme