kniha „Petianovci v dejinách Novohradu“

***

Pre záujemcov je kniha k dispozícii na obecnom úrade v Polichne

***

Názov: Petianovci v dejinách Novohradu

Autori: Ing. Peter Fízeľ a PhDr. Jozef Drenko   

Recenzent: PhDr. Marta Kamasová, PhDr. Ján Žilák, PhD.

Jazyková úprava: PaedDr. Elena Melicherová

Grafická úprava: Mišo Šesták

Rozsah: 96 strán

Tlač: Neografia, a. s. Martin

Vydavateľ: Obec Polichno

Rok vydania: 2022

Vydanie: prvé

ISBN: 978-80-570- 3826-9

Polichno © 2020 Frontier Theme