Kontakty

Obecný úrad Polichno

Adresa

Polichno č.138
PSČ 985 13
okr. Lučenec

tel.: 047 / 4379533
polichno@polichno.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00

Starosta obce

Pavel KYSEĽ
Polichno č. 76

tel.: 047 / 4379533
mob.: 0905 270 436
kysel@polichno.sk

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Ján Števka (zástupca starostu obce)
Marián Hrnčiar
Mária Schedlingová
Július Slovenčák
Anna Žipajová

Ekonomická komisia

Anna Žipajová (predseda)
Ján Števka
Zuzana Fízeľová
Milan Kuchta
Anna Števková

Komisia verejného záujmu

Július Slovenčák (predseda)
Marián Hrnčiar
Mária Schedlingová

Komisia verejného poriadku

Tibor Berky (predseda)
Marián Hrnčiar
Mária Schedlingová

Polichno © 2014